Source: 
Udayavani
https://www.udayavani.com/homepage-karnataka-edition/breaking-news/66-income-of-7-political-parties-came-from-unknown-sources-electoral-bonds-report
Author: 
Team Udayavani
Date: 
12.03.2023
City: 
New Delhi

2021-22ರಲ್ಲಿ 7 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾ 66 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ಎಡಿಆರ್) ವರದಿಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಟಿಎಂಸಿ, ಎನ್‌ಸಿಪಿ, ಸಿಪಿಐ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏಳು ಪಕ್ಷಗಳ ಆದಾಯ ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಶೇ.66.04.ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎನ್‌ಜಿಒ ಎಡಿಆರ್, 2021-22ರಲ್ಲಿ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲಗಳಿಂದ 2,172 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 83.41 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವು (1,811.94 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎನ್‌ಜಿಒ ಎಡಿಆರ್, 2021-22ರಲ್ಲಿ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲಗಳಿಂದ 2,172 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 83.41 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವು (1,811.94 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ.

ಎಡಿಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲವನ್ನು ನೀಡದೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಣಿಗೆಗಳು, ಕೂಪನ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ, ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ, ವಿವಿಧ ಆದಾಯ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

© Association for Democratic Reforms
Privacy And Terms Of Use
Donation Payment Method